1. 1ZELF (VER)BOUWEN?

  ZELF (VER)BOUWEN?

  Heeft u een kavel gevonden of bent u op zoek en wilt u uw droomhuis bouwen?

  Wij staan voor moderne architectuur met heldere, open plattegronden, veel daglichttoetreding en natuurlijk materiaalgebruik, dit alles met een Spaanse inslag. Iedere opgave wordt aan de hand van de locatie en randvoorwaarden bekeken. Zo wordt bij ieder ontwerp rekening gehouden met de ligging ten opzichte van de zon, uitzicht en omgeving. Dit ook om nieuwbouwprojecten zo energieneutraal mogelijk te realiseren. Klantgerichtheid staat bij ons centraal. Dat wil zeggen dat we met u het programma van eisen opstellen en tijdens het hele proces het ontwerp bij u terugkoppelen en toetsen aan uw wensen. Door middel van plannen, maquette en 3D-beelden nemen we het ontwerp met u door zodat de verwachtingen altijd helder zijn.

  Staat u midden in het leven en wilt u nog lang in uw eigen huis blijven wonen?

  Wij passen uw woonomgeving op een duurzame manier aan zodat uw huis levensloopbestendig wordt en u niet aan verhuizen in de toekomst hoeft na te denken. Door het reorganiseren van de woningplattegrond, eventueel in combinatie met een aanbouw, is het mogelijk om woon-en slaapfunctie (in de toekomst) op de begane grond te realiseren. Ook kunt u denken aan het creën van een extra opgang en de woning zo op te splitsen om een volwaardig (boven)appartement vrij te maken voor een familielid, mantelzorg of de verhuur.

  Tijdens het hele proces worden duurzaamheid (o.a. terugbrengen van de energiekosten), vergroten van het wooncomfort, flexibiliteit en veiligheid als belangrijke graadmeters meegenomen.

  Binnen ons netwerk werken we samen met een gevarieerde groep specialisten. Hierdoor is het mogelijk u niet alleen tijdens het ontwerpproces te begeleiden, maar dit al aan te kunnen bieden vanaf het financiële traject tot aan de bouwbegeleiding.

 2. 2MISSIE

  MISSIE

  Als architectenbureau-  & adviesbureau houden wij ons bezig met het comfortabeler en duurzamer maken van de (bestaande woon)omgeving, waarbij woningen en woonomgeving passen bij nieuwe behoeften. Dit doen wij op meerdere schaalniveau´s:

  – maatschappelijke vastgoed zoals zorginstellingen (inclusief instellingsterreinen) en (kleinschalige woonzorg- en welzijns)voorzieningen in de wijk,

  – de woonomgeving (wijken, clusters van woningen, woonkernen, buurten, etc.) en

  – (particuliere en huur) woningen

  Om zo een bijdrage te leveren om de huidige situatie ten gevolge van de combinatie van vergrijzing, hervorming van het zorgstelsel, leegstand, verouderde bouwwerken, etc. het hoofd te bieden en tegelijkertijd het energiegebruik terug te dringen en het comfort te verhogen. Dit met een hoge standaard wat betreft architectuur, mede met hedendaagse Spaanse invloeden.

   

   

 3. 3VISIE

  VISIE

  Op dit moment verandert het zorglandschap fundamenteel; dat geldt in het bijzonder voor de langdurige zorg. Hoewel deze verandering nu ingezet wordt door overheidsbeleid, is de onderliggende stroming maatschappelijk van aard. Met het opschuiven van de babyboom generatie richting seniorleeftijd, treedt een andere senior aan; beter opgeleid en relatief rijk, zeker in vergelijking met voorafgaande generaties senioren. Deze babyboom generatie zal bij een eventuele zorgbehoefte langer thuis blijven wonen, terwijl ook nu al in de leeftijd vanaf 50 jaar maar weining verhuisd wordt. Naar de toekomst toe is daarmee vooral aan de orde hoe het bestaande arsenaal aan woningen én (maatschappelijk) vastgoed, inclusief de (woon)omgeving, geschikt te maken voor het veranderend gebruik. Dit in termen van toegankelijk- en doorgankelijkheid, als woning en als woonomgeving passend bij een vergrijzende, deels zorgbehoevende maar wel thuiswonende populatie, maar ook met een hoog niveau wat betreft comfort en energiezorg, etc.. Kortom we staan voor de uitdaging om ons bestaand arsenaal aan vastgoed in termen van duurzaamheid naar de veranderende situatie op te tillen, ook om leegstand in de institutionele omgeving o.a. door herinrichting, herbestemmig en een (gedeeltelijke) amovering.

  Voor onze uitgebreide visie, zie:

  Position paper_Hamers Arquitectura

 4. 4AANPAK

  AANPAK

  Door vanuit onze brede integrale achtergrond studies te maken van gebieden waar deze problematiek speelt, zijn wij in staat op een multidisciplinaire manier met voorstellen te komen waarop over meerdere schaalniveau´s en met meerdere partijen deze problematiek aangepakt kan worden. In onze aanpak zetten wij de eindgebruiker centraal, veelal in de vorm van (waar nuttig en mogelijk collectief vormgegeven) particulier opdrachtgeverschap. Insteek is telkens: of door verouderde zorggerelateerde gebouwen te renoveren en/of te herbestemmen en deze zo op een duurzame manier nieuw leven in te blazen. Of door het tijdig comfortabeler en levensbestendiger maken van de eigen woning waardoor woningbezitters langer en prettiger in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Altijd is een gebiedsgewijze, integrale insteek aan de orde. In het toekomstbestendig maken van het wonen gaat het immers naast toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid, etc. van de eigen woning, ook om de kwaliteit van de woonomgeving en de eisen vanuit een vergrijzende populatie, dus inclusief het bredere aanbod aan dienst- en zorgverlening.


 • ZELF (VER)BOUWEN?

  ZELF (VER)BOUWEN?

  Heeft u een kavel gevonden of bent u op zoek en wilt u uw droomhuis bouwen?

  Wij staan voor moderne architectuur met heldere, open plattegronden, veel daglichttoetreding en natuurlijk materiaalgebruik, dit alles met een Spaanse inslag. Iedere opgave wordt aan de hand van de locatie en randvoorwaarden bekeken. Zo wordt bij ieder ontwerp rekening gehouden met de ligging ten opzichte van de zon, uitzicht en omgeving. Dit ook om nieuwbouwprojecten zo energieneutraal mogelijk te realiseren. Klantgerichtheid staat bij ons centraal. Dat wil zeggen dat we met u het programma van eisen opstellen en tijdens het hele proces het ontwerp bij u terugkoppelen en toetsen aan uw wensen. Door middel van plannen, maquette en 3D-beelden nemen we het ontwerp met u door zodat de verwachtingen altijd helder zijn.

  Staat u midden in het leven en wilt u nog lang in uw eigen huis blijven wonen?

  Wij passen uw woonomgeving op een duurzame manier aan zodat uw huis levensloopbestendig wordt en u niet aan verhuizen in de toekomst hoeft na te denken. Door het reorganiseren van de woningplattegrond, eventueel in combinatie met een aanbouw, is het mogelijk om woon-en slaapfunctie (in de toekomst) op de begane grond te realiseren. Ook kunt u denken aan het creën van een extra opgang en de woning zo op te splitsen om een volwaardig (boven)appartement vrij te maken voor een familielid, mantelzorg of de verhuur.

  Tijdens het hele proces worden duurzaamheid (o.a. terugbrengen van de energiekosten), vergroten van het wooncomfort, flexibiliteit en veiligheid als belangrijke graadmeters meegenomen.

  Binnen ons netwerk werken we samen met een gevarieerde groep specialisten. Hierdoor is het mogelijk u niet alleen tijdens het ontwerpproces te begeleiden, maar dit al aan te kunnen bieden vanaf het financiële traject tot aan de bouwbegeleiding.

 • MISSIE

  MISSIE

  Als architectenbureau-  & adviesbureau houden wij ons bezig met het comfortabeler en duurzamer maken van de (bestaande woon)omgeving, waarbij woningen en woonomgeving passen bij nieuwe behoeften. Dit doen wij op meerdere schaalniveau´s:

  – maatschappelijke vastgoed zoals zorginstellingen (inclusief instellingsterreinen) en (kleinschalige woonzorg- en welzijns)voorzieningen in de wijk,

  – de woonomgeving (wijken, clusters van woningen, woonkernen, buurten, etc.) en

  – (particuliere en huur) woningen

  Om zo een bijdrage te leveren om de huidige situatie ten gevolge van de combinatie van vergrijzing, hervorming van het zorgstelsel, leegstand, verouderde bouwwerken, etc. het hoofd te bieden en tegelijkertijd het energiegebruik terug te dringen en het comfort te verhogen. Dit met een hoge standaard wat betreft architectuur, mede met hedendaagse Spaanse invloeden.

   

   

 • VISIE

  VISIE

  Op dit moment verandert het zorglandschap fundamenteel; dat geldt in het bijzonder voor de langdurige zorg. Hoewel deze verandering nu ingezet wordt door overheidsbeleid, is de onderliggende stroming maatschappelijk van aard. Met het opschuiven van de babyboom generatie richting seniorleeftijd, treedt een andere senior aan; beter opgeleid en relatief rijk, zeker in vergelijking met voorafgaande generaties senioren. Deze babyboom generatie zal bij een eventuele zorgbehoefte langer thuis blijven wonen, terwijl ook nu al in de leeftijd vanaf 50 jaar maar weining verhuisd wordt. Naar de toekomst toe is daarmee vooral aan de orde hoe het bestaande arsenaal aan woningen én (maatschappelijk) vastgoed, inclusief de (woon)omgeving, geschikt te maken voor het veranderend gebruik. Dit in termen van toegankelijk- en doorgankelijkheid, als woning en als woonomgeving passend bij een vergrijzende, deels zorgbehoevende maar wel thuiswonende populatie, maar ook met een hoog niveau wat betreft comfort en energiezorg, etc.. Kortom we staan voor de uitdaging om ons bestaand arsenaal aan vastgoed in termen van duurzaamheid naar de veranderende situatie op te tillen, ook om leegstand in de institutionele omgeving o.a. door herinrichting, herbestemmig en een (gedeeltelijke) amovering.

  Voor onze uitgebreide visie, zie:

  Position paper_Hamers Arquitectura

 • AANPAK

  AANPAK

  Door vanuit onze brede integrale achtergrond studies te maken van gebieden waar deze problematiek speelt, zijn wij in staat op een multidisciplinaire manier met voorstellen te komen waarop over meerdere schaalniveau´s en met meerdere partijen deze problematiek aangepakt kan worden. In onze aanpak zetten wij de eindgebruiker centraal, veelal in de vorm van (waar nuttig en mogelijk collectief vormgegeven) particulier opdrachtgeverschap. Insteek is telkens: of door verouderde zorggerelateerde gebouwen te renoveren en/of te herbestemmen en deze zo op een duurzame manier nieuw leven in te blazen. Of door het tijdig comfortabeler en levensbestendiger maken van de eigen woning waardoor woningbezitters langer en prettiger in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Altijd is een gebiedsgewijze, integrale insteek aan de orde. In het toekomstbestendig maken van het wonen gaat het immers naast toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid, etc. van de eigen woning, ook om de kwaliteit van de woonomgeving en de eisen vanuit een vergrijzende populatie, dus inclusief het bredere aanbod aan dienst- en zorgverlening.