ONZE VISIE OP ZORGVASTGOED

De consequenties  van demografische veranderingen én van stelselveranderingen in zorg en welzijn zijn nog niet precies in te schatten. Desondanks is helder dat het noodzakelijk is hierop als zorg- en welzijnssector en vanuit het oogpunt van de (volks)huisvesting te anticiperen. Voor onze visie hierop, zie:

Position paper_Hamers Arquitectura