NIEUWBOUW GEZONDHEIDSCENTRUM AFFERDEN

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Initiatiefnemer huisartsenpraktijk, Afferden 2018

Nieuwbouwopgave van een eerstelijns gezondheidscentrum in een kleine kern binnen de gemeente Bergen, waarbij een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, psycholoog, apotheek, ergotherapeut, dieëtiste en eerstelijns bedden gecentreerd gehuisvest worden. Positieve gezondheid is een van de uitgangspunten bij het concept en de ruimtelijke vertaling hiervan, waarbij de kracht van het individue en zijn omgeving,  beweging en natuurbeleving centrale thema’s zijn. De relatie met het aangrenzend park wordt dan ook zo optimaal mogelijk benut. De centrale verbindingsruimte van het gebouw faciliteert laagdrempelig ontmoeten tussen dorpsbewoners en biedt ruimte voor activiteiten, zowel van (zorg)professionals als actieve burgers.

Vanuit deze filosofie ligt het voor de hand het gebouw energieneutraal op te zetten, principes van circulair bouwen te volgen en natuurlijk materiaalgebruik toe te passen.

Beoogde start bouw 2020