WORKSHOP OPTIMALE FUNCTIONALITEIT IN HET OUDER WORDEN

Op 12 Februari hebben we in samenwerking met Juna Verheij van Zorgcoöperatie Schaijk een geslaagde workshop verzorgd tijdens het seminar ´De Kracht van SAMEN DOEN´ vanuit HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen.

Link naar de presentatie: Presentatie 12 februari 2015

Een korte beschrijving van de inhoud van de workshop:

Voorop staat formele zorg zoveel mogelijk te voorkomen of uit te stellen. De inzet vanuit actieve burgers in de Zorgcoöperatie heeft inderdaad dit effect, blijkend uit de reeds uitgevoerde ‘maatschappelijke kosten baten analyse’ (mKBA), bevestigd in de eerste interviews en praktijkervaringen. In onze aanpak – in diverse kleine kernen – worden in feite worden twee lijnen gevolgd. De eerste lijn is “de burger voorop”, het opzetten en stimuleren van burgerkracht, zo een actieve samenleving en leefbaarheid bevorderend, waarbij burgers zelf actief zijn en blijven, ook met het oog op elkaar, en institutioneel (t.o.v. andere partijen) een vuist makend. En zo in sociaal opzicht optimale functionaliteit in het ouder worden bevorderend. De tweede lijn betreft het bevorderen van het nieuwe wonen (enabling) in kleine kernen; het ontwikkelen, implementeren en toetsen van innovatieve ruimtelijke concepten staat hier centraal, uiteraard in relatie tot optimale functionaliteit in het ouder worden.

O.a. langs de bovenstaande lijnen zijn wij geïnteresseerd in de discours over optimale functionaliteit van senioren in relatie tot het ouder worden in kleine kernen. En daarin zijn we (narratief) benieuwd welke opvattingen senioren hierover zelf hebben en hoe dit zich verhoudt tot de opvattingen van anderen hierover.

Wij rapporteren over de praktische aanpak vanuit de zorgcoöperatie, over wat dit oplevert, en wat er naar de (nabije) toekomst aan de orde is, op sociaal vlak, in zorg & welzijn, maar ook wat betreft het wonen in enge en in brede zin.