WIE ZIJN WIJ?

Onze opgave

Als architect en adviseur zijn wij erop uit het wonen comfortabeler en duurzamer te maken, waarbij de woning / de woonomgeving past bij individuele behoeften in een veranderende maatschappelijke context, en wel op meerdere schaalniveaus:

  • maatschappelijk vastgoed zoals:
    • zorginstellingen (inclusief instellingsterreinen) en
    • (kleinschalige woonzorg- en welzijns)voorzieningen in de wijk,
  • de woonomgeving (wijken, clusters van woningen, woonkernen, buurten, etc.) en
  • (particuliere en huur) woningen.

Het gaat dus over (deels zorg gerelateerde) ontwerpopgaven voor zowel particulieren als zorginstellingen en overheden. In overleg met de opdrachtgever, met andere stakeholders en met de eindgebruiker wordt uitgebreid aandacht besteed aan het functionele en esthetische eisenpakket waaraan de ontwerpopgave moet voldoen. Het programma van eisen wordt gedefinieerd.

Onze architectuur

Op basis van een door partijen gedragen visie wordt een (woon/zorg en/of gebied) concept ontwikkeld en in de vorm van een programma van eisen nader geoperationaliseerd. Vervolgens vertalen wij dit in een hoogwaardig, hedendaags en duurzaam architectonisch ontwerp. Onze architectuur krijgt daarmee primair karakter vanuit de klantvraag, maar is ook ingebed in en refereert aan de lokale setting. Hedendaags en duurzaam komt sterk tot uiting in materiaalkeuze, oriëntatie en vormentaal. Met respect voor het bestaande zonder in nodeloos eclecticisme te vervallen. Op deze wijze leveren wij een bijdrage om de huidige situatie ten gevolge van de combinatie van vergrijzing, hervorming van het zorgstelsel, leegstand, verouderde bouwwerken, etc. het hoofd te bieden en tegelijkertijd het energiegebruik terug te dringen en het comfort te verhogen. Daarbij wordt ernaar gestreefd aan ‘circulariteit’ in brede zin recht te doen, met name door bij vernieuwbouw vooral wat toe te voegen en door waar mogelijk goed te recyclen materialen toe te passen.

Team

Ir. Kim Hamers, afgestudeerd aan de TU Delft, met ruim 10 jaar ervaring bij diverse architectenbureaus met een breed scala aan opdrachten, zowel in Nederland als in Spanje. Op dit moment ook werkzaam aan de HAN (lectoraat Architecture in Health) en bezig haar proefschrift (m.b.t. ouderenhuisvesting) voor te bereiden.

Jos Verschuren (in deeltijd, naast zijn andere activiteiten), met een langjarige ervaring als bouwkundige en REVIT modelleur met een achtergrond in diverse (architecten/constructeurs) bureaus en een breed netwerk om zijn expertise actueel te houden. 

Dr. ing. Hub Hamers, een achtergrond als HTS-er & Academie van Bouwkunst / stadssociologie, planologie,  stedenbouw, vastgoedmanagement & organisatieadvies met daarmee veel affiniteit met bouw gerelateerde (zorgvastgoed) opgaven, in het bijzonder in het vormgeven aan het (start)proces om vanuit de klantvraag tot conceptontwikkeling te komen.

Wij maken alle drie gebruik van ons uitgebreid netwerk en kunnen een breed gamma aan aanvullende expertise inzetten, zowel bouw/architectuur als zorginhoudelijk/beleidsmatig gerelateerd. En er liggen de nodige verbindingen met relevante kennisinstellingen.