PROJECTEN

Nieuwbouw gezondheidscentrum Afferden

Een multidisciplinair 1e lijns gezondheidszorgcentrum (GZC) in een klein dorp in Noord-Limburg. In dit nieuwe centrum – ENG van opzet – gaan naast huisartsen en een (uitreik) apotheek fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een diëtiste en de wijkzorg aan de slag. Ook studenten van de HAN zijn in het gebouw, en daarmee in het dorp, actief. En last but not least: de dorpsbewoners hebben zich georganiseerd (Afferden Samen Beter) en werken vanuit dit nieuwe pand, samen met het dorp en zorgverleners.
De nieuwbouw is in januari 2023 gereed gekomen en vanaf dat moment is het gebouw in gebruik genomen. De stichtingskosten bedragen ca. 2.5 miljoen. Bijzonder is dat wij in het ontwerpen nauw hebben aangesloten bij de ideeën van positieve gezondheid (zie met name Machteld Huber, 2011) en daarin een mooie relatie hebben kunnen leggen tussen architectuur en gezondheid(szorg).

View Project
Renovatie en verduurzaming tennispark

De renovatie en verduurzaming van een tennispark. Naast allerhande algemene maatregelen, in het bijzonder het plaatsen van LED armaturen bij de tennisbanen, werd het clubgebouw vernieuwd, gerenoveerd en verduurzaamd (ENG en van het gas af). De kosten bedroegen ca. 250.000 Euro. De besparing op de energiekosten (ook al voor de gestegen prijzen vanwege de oorlog in Oekraïne) is zodanig dat, ondanks de forse investering, de contributie onverminderd laag (130 Euro om het gehele jaar door te kunnen tennissen) kon blijven. Het tennispark bleek in 2021 het meest duurzame tennispark en het op een na meest duurzame sportpark in Nederland (deelname aan landelijk competitie NOC/NSF).

View Project
Verbouwing en uitbreiding tuinderswoning in Malden

Vernieuwbouw Malden: een kleine tuinderswoning uit de jaren 80 van de vorige eeuw werd verbouwd, vergroot en verduurzaamd (ENG) (bouwkosten ca. 2.5 ton). Resultaat: een mooie schuurwoning, passend in groen buitengebied (Kop van Malden), levensloopbestendig op een mooi groot perceel, uitkijkend op het oosten, op vrije terreinen (deel weiland, deel, verderop, een paarden-wei). Nog verder wegkijkend naar de (provinciale, tweebaansweg) Rijksweg (honderden meters), nog verder het Heumensoord op afstand als bosrand/decor.

View Project
Nieuwbouw meer-generatie project in Malden

Nieuwbouw in Malden: twee woningen en aanpalende twee bijgebouwen (kantoren) (stichtingskosten ca. 1,5 miljoen). Een meer-generatie project, volgens de principes van passief bouwen (energie neutraal), maximale toegankelijkheid, levensloopbestendig (als project, als woning), tegen de bosrand aan (Heumensoord, dus tuinperceel landschappelijk ingericht). Daarnaast was het een forse uitdaging ons programma van eisen (PvE) te realiseren binnen de strakke kaders van het bestemmingsplan en daarin vast te houden aan onze architectonische principes/axioma’s. Het project is binnen een strak budgettair kader gerealiseerd, daarbij meer dan nuttig referentiemateriaal opleverend m.b.t. passief / duurzaam bouwen.

View Project
Verbouwing en verduurzaming villa in Nijmegen

Verduurzaming van een mooie dertiger jaren villa (een ‘energievreter’) op de Kwakkenberg in Nijmegen (bouwkosten ca. 350.000 Euro). Van deze woning worden de (stalen) kozijnen vernieuwd (nieuwe aluminium kozijnen met een zeer slank profiel) en voorzien van triple glas. De installatie wordt geheel vernieuwd (vloerverwarming wordt aangelegd, een luchtwarmtepomp wordt geïnstalleerd, WTW wordt aangelegd, etc.). De luchtdichtheid (dus tochtvrij) wordt gegarandeerd. Bovendien worden er PV panelen aangebracht. Kortom, de villa wordt als nieuw, maar nu (B)ENG, waarmee de functionaliteit van de woning fors verbetert, het wooncomfort verbetert en de (externe) energievraag geminimaliseerd wordt. En passant wordt de woning in termen van levensloopbestendigheid en veiligheid verbeterd, waardoor de huidige bewoners (jong-senioren) de komende decennia in deze woning op hun plek zijn.

View Project
Verbouwing villa in Driebergen

Verbouwing en uitbreiding van een (onder architectuur gebouwde) villa uit de jaren zestig in Driebergen (bouwkosten ca. 650.000 Euro). Deze woning (oorspronkelijk bedoeld voor een groot gezin) annex praktijk (orthopeed / fysiotherapeute als echtpaar) was al enkele jaren nog maar deels ‘in bedrijf’. Het pand was sterk verwaarloosd (o.a. slechte kozijnen), sterk verouderd maar deels architectonisch ‘mishandeld’ (vooral door lelijke toevoeging van een tweede verdieping op voorbouw). Uiteraard was het pand een energetisch drama (enkel glas, tochtende kozijnen/vleugels/deuren, niet geïsoleerde spouwmuur, nauwelijks geïsoleerde platte daken, etc.).
Maar het pand had in zijn oorspronkelijke staat veel architectonische kwaliteit. Dus onze inzet was om die kwaliteit weer terug te brengen, het pand qua gebruik en functionaliteit weer bij de tijd te krijgen (passend bij een jong gezin) en het pand in energetisch opzicht (strevend naar energieneutraal) op orde te krijgen.

View Project
Verbouwing en uitbreiding woning Nijmegen

Verbouwing en uitbreiding van een (kleine) dertiger jaren woning in Nijmegen (bouwkosten ca. 80.000 Euro). Ook hier speelde dat de functionaliteit van de bestaande woning niet meer voldeed. Met weinig middelen is de BG-plattegrond verdubbeld, het wooncomfort is fors verhoogd en de energievraag is teruggebracht.

View Project
Verbouwing en uitbreiding woning in Amersfoort

Verbouwing en uitbreiding van een dertiger jaren woning in Amersfoort (bouwkosten ca. 230.000 Euro). Deze woning is aan de achterzijde gestript en verbouwd. De functionaliteit van de woning is fors verbeterd, de plattegrond uitgebreid, het wooncomfort is sterk verbeterd en de energievraag is teruggebracht.

View Project
Verbouwing woning Nijmegen Oost

Verbouwing dertiger jaren woning Nijmegen Oost (bouwkosten ca. 180.000 Euro). Enerzijds om de woning fors te verduurzamen qua energieverbruik en qua comfort, anderzijds om de functionaliteit van de woning (van programma van eisen (PvE) naar een adequate plattegrond) naar deze tijd te brengen.

View Project
Verbouwing en uitbreiding woning in Zeist

Verbouwing en uitbreiding van een dertiger jaren woning in Zeist (bouwkosten ca. 280.000 Euro). Deze woning is gestript en uitgebouwd. De functionaliteit van de woning is fors verbeterd, de plattegrond uitgebreid, het wooncomfort is sterk verbeterd en de energievraag is teruggebracht.

View Project
Nieuwbouw villa in Spanje

Villa in San Felieu Spanje (bouwkosten: ca. 1 miljoen Euro). Dit project gebouwd in opdracht van een Nederlandse familie, in de periode dat Kim Hamers in Barcelona woonde, is te typeren als enerzijds een architectonische verkenning op een lastige, maar mooie locatie, anderzijds als een functioneel aangenaam te bewonen (familie)woning.

View Project