Verbouwing villa in Driebergen

Verbouwing en uitbreiding van een (onder architectuur gebouwde) villa uit de jaren zestig in Driebergen (bouwkosten ca. 650.000 Euro). Deze woning (oorspronkelijk bedoeld voor een groot gezin) annex praktijk (orthopeed / fysiotherapeute als echtpaar) was al enkele jaren nog maar deels ‘in bedrijf’. Het pand was sterk verwaarloosd (o.a. slechte kozijnen), sterk verouderd maar deels architectonisch ‘mishandeld’ (vooral door lelijke toevoeging van een tweede verdieping op voorbouw). Uiteraard was het pand een energetisch drama (enkel glas, tochtende kozijnen/vleugels/deuren, niet geïsoleerde spouwmuur, nauwelijks geïsoleerde platte daken, etc.).
Maar het pand had in zijn oorspronkelijke staat veel architectonische kwaliteit. Dus onze inzet was om die kwaliteit weer terug te brengen, het pand qua gebruik en functionaliteit weer bij de tijd te krijgen (passend bij een jong gezin) en het pand in energetisch opzicht (strevend naar energieneutraal) op orde te krijgen.