Nieuwbouw meer-generatie project in Malden

Nieuwbouw in Malden: twee woningen en aanpalende twee bijgebouwen (kantoren) (stichtingskosten ca. 1,5 miljoen). Een meer-generatie project, volgens de principes van passief bouwen (energie neutraal), maximale toegankelijkheid, levensloopbestendig (als project, als woning), tegen de bosrand aan (Heumensoord, dus tuinperceel landschappelijk ingericht). Daarnaast was het een forse uitdaging ons programma van eisen (PvE) te realiseren binnen de strakke kaders van het bestemmingsplan en daarin vast te houden aan onze architectonische principes/axioma’s. Het project is binnen een strak budgettair kader gerealiseerd, daarbij meer dan nuttig referentiemateriaal opleverend m.b.t. passief / duurzaam bouwen.